Sharing great news on Sourcing, Cross Border Solutions and Ecommerce

Curating all the best news on sourcing and cross border ecommerce

วิธีการเริ่มต้นการตลาดเพื่อ “การส่งออก”

จะ "ส่งออก" ได้อย่างไร นี่เป็นคำถามที่มักถูกถามโดยนักธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งออกคืออะไร และมีประโยชน์อื่นใดนอกจากกำไรของบริษัทหรือไม่? เราจะส่งออกได้อย่างไร แล้วจะทำการตลาดหรือการตลาดยังไงให้สินค้าไปขายต่างประเทศ?...

อาลีบาบา 101: วิธีการจัดส่งสินค้าในราคาถูก?

นักธุรกิจไม่ว่าจะหน้าเก่า หรือหน้าใหม่ต้องเคยได้ยินชื่อ "อาลีบาบา" กันทั้งนั้น อาลีบาบาเป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของจีนที่เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ การค้าปลีก อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้าของ "อาลีบาบา" ในไทยถูกสร้างขึ้นที่ถนนบางนา – ตราด...

อีคอมเมิร์ซ ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์และการตลาด

ในขณะที่โลกของธุรกิจ "อีคอมเมิร์ซ" พัฒนาขึ้น ความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หลายปีก่อนการบรรจุกล่องพัสดุ และการจัดส่งเป็นเพียงวิธีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับการจัดส่ง...

นำเข้าสินค้าจากจีน ง่าย กำไรดี

ธุรกิจ "นำเข้าสินค้าจากจีน" เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมที่สุดจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ ปัญหาแรก ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมาในรูปแบบคำถาม สินค้าชนิดใดที่คุณต้องการจะนำเข้า? มาจากไหน? แล้วจะนำเข้ามายังไง?...

การเริ่มต้นธุรกิจกับ 10 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

"การเริ่มต้นธุรกิจ" เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และน่ากังวลในเวลาเดียวกัน ธุรกิจใหม่ ๆ มักจะเจอกับปัญหามากมาย จนทำให้ปิดตัวลง แต่นักธุรกิจบ้างคน ก็สามารถผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จึงเป็นเรื่องปกติ ที่จะต้องพบกับปัญหามากมาย...

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีน

กระบวนการ "นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน" ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ สินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย...

10 Best Ways to Write Product Descriptions

Creating a business online to sell products is relatively easy these days. However, things become complicated when it comes to attracting consumers to buy products from you. You will have to compete with significantly more businesses. The products that you sell may...